Konferencja „Wysoka jakość polskiej szkoły zawodowej w (dobrej) praktyce”

3 czerwca 2016 roku w Warszawie w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyła się konferencja „Wysoka jakość polskiej szkoły zawodowej w (dobrej) praktyce” podsumowującą projekt „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości – ESQA” („European Solutions in Quality Assurance”).

Projekt „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości – ESQA” realizowany był w partnerstwie międzynarodowym w ramach sektora „Kształcenie i szkolenie zawodowe” programu Erasmus+ przez cztery instytucje: Fundację Fundusz Współpracy (Polska, lider projektu), UK NARIC (Wielka Brytania), Fundację Innove (Estonia) oraz CPI (Słowenia).

Podczas konferencji projekt zaprezentował pan Radosław Płużyński z Fundacji Fundusz Współpracy. Celem projektu była wymiana doświadczeń i informacji na temat zapewniania jakości w kształceniu zawodowym w krajach partnerskich (Polska, Wielka Brytania, Estonia i Słowenia) w celu stworzenia katalogu dobrych praktyk, który będzie wsparciem dla szkół i organów nadzorujących w realizacji zadań związanych z zapewnianiem jakości. Rezultaty projektu mają pokazać, jaki pozytywny wpływ na szkołę, jej uczniów i otoczenie mają stosowane mechanizmy i narzędzia zapewniania jakości, a także mają wzbogacić portfolio metod oraz narzędzi zapewniania jakości i ewaluacji pracowników szkół i organów nadzorujących oraz zachęcić do korzystania z nich.

Następnie pani Agnieszka Luck – kierowniczka Działu Projektów Edukacyjnych FFW przedstawiła prezentację na temat „Czym jest jakość”, a pani Małgorzata Domagała z Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM opowiedziała „Czym jest dobra praktyka w zapewnieniu jakości”.

Jednym z elementów projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnieniu jakości” był konkurs zorganizowany przez Fundację „Fundusz Współpracy” i Mazowieckie Kuratorium Oświaty na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Do konkursu szkoły zawodowe zgłaszały wdrażane rozwiązania mające na celu zapewnienie jakości kształcenia.

Podsumowania przebiegu konkursu na konferencji dokonała pani Anna Jankowska z Działu Projektów Edukacyjnych FFW.  Organizatorzy byli mile zaskoczeni odzewem ze strony szkół: w sumie otrzymali aż 86 propozycji dobrych praktyk z całej Polski. Ciekawie przedstawiał się rozkład zgłoszeń ze względu na obszar zapewniania jakości.

Liczba zgłoszeń ze względu na obszar zapewniania jakości:

Współpraca z otoczeniem, w tym pracodawcami 27 (32%)
Praktyczna nauka zawodu/praktyki 24 (30%)
Metody nauczania 8 (10%)
Doradztwo i poradnictwo edukacyjno-zawodowe 8 (10%)
Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów 8 (10%)
Planowanie rozwoju szkoły 3 (4%)
Rozwój kadry pedagogicznej 2 (3%)
Planowanie i ocena programu nauczania 2 (3%)
Zarządzanie 1 (1%)

Wyłoniono 44 laureatów – ich zgłoszenia otrzymały status „Dobrej praktyki”, 13 finalistów (pełna lista na: http://www.esqa.pl) – te placówki otrzymały tytuł „Szkoły najwyższej jakości”. Przyznano dwa wyróżnienia:

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Kłaninie (Praktyki zawodowe uczniów w ramach projektu „Dieta śródziemnomorska na widelcu uczniów ZSP w Kłaninie”)

– Technikum Nr3 i ZSZ Nr 3 im. D. Siedzikówny „Inki” w Kielcach (Żywa Biblioteka/Human Library).

Ex aequo pierwsze miejsca w konkursie zajęły:

– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich (Strategia Centrum Kształcenia i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich rozwoju szkoły jako podstawa planowania rozwoju szkoły)

– Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie (Twoja przyszłość kształtuje się dziś)

– Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie (Szkolna Firma Poligraficzna)

W trakcie konferencji odbyła się uroczysta Gala konkursu „Szkoła zawodowa najwyżej jakości” 2016. Wręczono nagrody, wyróżnienia i dyplomy dla szkół zawodowych, które wzięły udział w konkursie na najlepsze praktyki z zakresu zapewniania jakości w kształceniu zawodowym. Najlepsze szkoły podczas konferencji zaprezentowały swoje praktyki.

W przyszłym roku szkolnym przewidziana jest druga edycja konkursu.

Katarzyna Majewska
Wydział Informacji i Promocji KOWEZiU
e-mail: k.majewska@koweziu.edu.pl

 

Dodaj komentarz