Podsumowanie konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – edycja IV – gala

19 maja br. w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące zorganizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej konkurs  „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

Głównym celem ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” było wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach zawodowych.

Galę prowadziła pani Małgorzata Wójcik – p.o. kierownik Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, nauczyciel konsultant.

Laureatami konkursu w poszczególnych obszarach zawodowych zostali:

L.p.   Szkoły Pracodawcy
Obszar zawodowy „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – IV edycja „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – IV edycja
1. Gastronomia i produkcja spożywcza Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku ANIMEX Foods
Sp. z o.o. sp. k.
2. Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku ZRE Katowice S.A.
3. Elektryczno-elektroniczny i teleinformatyczny Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach Centrum Informatyki i Księgowości Komputer Soft w Gorlicach
4. Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku Kompania Węglowa S.A. – Oddział KWK Chwałowice
w Rybniku
5. Branża mechaniczna Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A.

 

W pierwszej części uroczystości Pani dyrektor Teresa Kazimierska wspomniała o roli, jaką odgrywa współpraca szkół z pracodawcami. Podziękowała laureatom za udział w konkursie i zachęciła do współpracy przy projekcie POWER Forum partnerów społecznych. O projekcie, jego zadaniach i oczekiwanych rezultatach ze współpracy z przyszłymi partnerami społecznymi opowiedziała w dalszej części gali Pani Elżbieta Żochowska – Ekspert Wiodący Zadania 1 w projekcie.

Przedstawiciele szkół jak i pracodawcy zaprezentowali przykłady dobrych praktyk wynikających ze współpracy szkół z pracodawcami.

W obszarze „Gastronomia i produkcja spożywcza” laureatem została Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku. Współpracę szkoły z ANIMEX Foods przedstawiła Danuta Wojtowicz – dyrektor szkoły.

W obszarze „Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane” laureatem zostało Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku. Współpracę szkoły z ZRE Katowice S.A. przedstawiła Grażyna Kohut – dyrektor technikum oraz Marek Nosiadek – przedstawiciel ZRE Katowice.

W obszarze „Elektryczno-elektronicznym i teleinformatycznym” laureatem zostało Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach. Współpracę szkoły z firmą Centrum Informatyki i Księgowości Komputer Soft w Gorlicach przedstawiła Renata Stępień – dyrektor technikum oraz Małgorzata Kukuła-Jasińska – zastępca dyrektora. I Konrad Mosoń – przedstawiciel zwycięskiej firmy.

W obszarze „Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo” laureatem została Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku. Współpracę szkoły z Kompanią Węglową S.A. – Oddział KWK Chwałowice w Rybniku przedstawiła dyrektor szkoły – Grażyna Kohut oraz Dariusz Szlachta – przedstawiciel Kompanii Węglowej S.A.

Niestety na galę nie dotarli finaliści konkursu z branży mechanicznej.

Po części prezentacyjnej nastąpiło oficjalne wręczenie statuetek laureatom konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” przez panią Teresę Kazimierską – p.o. dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie. Na zakończenie pani Dyrektor  jeszcze raz podziękowała laureatom za udział w konkursie i pogratulowała uzyskania pierwszego miejsca w swoich obszarach zawodowych.

tekst i fot. Anna Kamont
Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZiU
e-mail: a.kamont@koweziu.edu.pl

 

Dodaj komentarz