Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” – podsumowanie

 

Aby kształcenie na odległość promować i upowszechniać w kształceniu zawodowym i ustawicznym, dbać o wysoką jakość usług KNO, aktywizować placówki do jego wdrażania oraz doskonalić kompetencje pracowników placówek edukacyjnych w tym zakresie, powstał projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”. Był on realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w okresie od lipca 2009 roku do czerwca 2014 roku.

Adresatami projektu byli pracownicy i kadra dydaktyczna szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i kuratoriów oświaty.

W ramach projektu zorganizowano 9 warsztatów służących poznaniu barier oraz czynników sprzyjających wdrażaniu kształcenia na odległość, powstała propozycja modelu wdrażania i upowszechniania KNO. Opracowano również 26 e-kursów dla kadry dydaktycznej i zarządzającej szkołami zawodowymi oraz doradców zawodowych. Przeszkolono 42 regionalnych  promotorów KNO oraz 503 przedstawicieli szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego do wdrażania kształcenia na odległość. Przeprowadzono 804 konsultacji w szkołach i placówkach zainteresowanych wdrażaniem KNO (ponad 1000 osób przeszkolonych w ramach konsultacji). Powstały filmy promujące kształcenie na odległość, które można obejrzeć na http://www.kno.koweziu.edu.pl.

W ramach projektu powstało szereg publikacji:

  • poradniki wspierające szkoły i placówki we wdrażaniu kształcenia na odległość:

Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe (można w nim znaleźć m.in. zasady tworzenia scenariusza kursu e-learningowego, narzędzia zdalnej komunikacji, dowiedzieć się, jak motywować i aktywizować uczestników zdalnego kształcenia, jak ich oceniać i badać efekty kształcenia),

– Jak wdrażać kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych – krok po kroku (z poradnika można się dowiedzieć m.in. jak zarządzać szkołą/placówką wdrażającą KNO, jak zapewnić jakość KNO, czym się kierować wybierając platformę do KNO, jak przygotować kadrę pedagogiczną do prowadzenia kursów).

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? (autorka w bardzo obrazowy i ciekawy sposób pokazuje, jakie kompetencje powinien mieć e-nauczyciel, co może pomóc mu odnieść sukces, a jakich działań lepiej nie podejmować, jak organizować prace na platformie, itp.)

Zostały również opracowane kursy e-learningowe dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych w oparciu o nową podstawę programową kształcenia w zawodach. W repozytorium znajduje się 169 kursów. W opisie każdego znajdziemy nazwę kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie, adresatów, cele operacyjne, liczbę godzin potrzebną na realizację kursu oraz liczbę modułów. Oprócz podglądu jak wygląda kurs e-learningowy w danym zakresie tematycznym, istnieje również możliwość pobrania jego kopii z repozytorium. Każda zainteresowana szkoła/placówka może bezpłatnie pobrać kurs i zainstalować go na własnej platformie e-learningowej. Kursy są udostępnione na otwartej licencji, co oznacza, że szkoły mogą rozwijać ich zasoby, uaktualniać, poprawiać merytorycznie i dostosowywać do własnych potrzeb. 

 

Zachęcamy też do pobrania Informatora o kursach e-learningowych do kształcenia zawodowego, w którym szczegółowo opisany jest każdy ze 169 kursów. Ze względu na ich liczbę publikacja została podzielona na 19 części odpowiadających kursom przygotowanym dla grup zawodów. Przyjęto następujące grupy zawodów: 
1) ekonomiczno-finansowo-biurowa,
2) kosmetyczno-fryzjerska,
3) chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnej,
4) transportowa,
5) budowlana,
6) budowlana i dróg kołowych i szynowych (kolejowych),
7) instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych i instalacji przemysłowych,
8) elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna,
9) mechaniczna,
10) górniczo-hutniczo-odlewnicza,
11) spożywcza,
12) gastronomiczna,
13) turystyczno-hotelarska,
14) uprawa roślin, chów i hodowla zwierząt,
15) kształtowanie środowiska,
16) leśnictwo,
17) ochrona zdrowia,
18) ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia,
19) kursy e-learningowe wspólne dla wszystkich zawodów.

W ramach kampanii promującej kształcenie na odległość zorganizowano 13 konferencji wojewódzkich zamykających projekt, w których wzięło udział  1806 osób.

       

 

         

Katarzyna Majewska

Wydział Informacji i Promocji

e-mail: k.majewska@koweziu.edu.pl

Dodaj komentarz